Frank De Waele

Frank De Waele (geb. 1957) was docent schilderkunst aan de Academie voor Schone Kunsten te Leuven. In 1991 werd hij leerling van de Franse zenlerares Catherine Genno Pagès Roshi.Genno Roshi leidde Frank in de loop van zijn residentiële zentraining (in de buurt van Parijs) op tot meditatie- en koanleraar. Hij is een gekwalificeerd zenleraar (Jap. sensei) in de White Plum Sotozenlijn van wijlen Taizan Maezumi Roshi.Hij heeft de spirituele leiding van de vernieuwde Zen Sangha in Gent en neemt er de priesterlijke functies waar, geeft er dharmaonderricht en staat in voor de (individuele) begeleiding van de beoefenaars.