Geert Acke

Geert is in de eerste plaats een zoekende pelgrim. Op zijn spirituele zwerftocht put hij uit velerlei inspiratiebronnen. Hij is van jongs af aan sterk geboeid door de boeddhistische filosofie en de tradities die daaruit zijn ontstaan. Meer specifiek heeft hij zich de laatste 10 jaar onder leiding van zenleraar Frank De Waele toegelegd op de meditatie beoefening vanuit het zenboeddhisme.