Geert Callens

"De oorsprong van mijn passie voor de Leiestreek ligt bij een begeesterde onderwijzer uit mijn lagere schooltijd die er in slaagde om de lessen aardrijkskunde en geschiedenis te linken aan ons eigen dorp en de directe omgeving. Mijn verbeelding werd geprikkeld, mijn nieuwsgierigheid was gewekt en kennis, inzicht en verwondering volgden. Die 2 schoolvakken bleken later dan ook mijn enige favorieten.Mijn rode draad als gids en verteller is steeds het verhaal van de mens en hoe hij hier probeerde te overleven, een samenleving hielp uitbouwen, stad, dorp en landschap vorm gaf en geeft. Gebeten door het verleden en geboeid door het heden zijn de verhalen van de gewone mens voor mij een bron van inspiratie."www.terramobile.be