Gerrit Vosters

Gerrit Vosters, germanist van opleiding en master in filmstudies & visuele cultuur, is al 18 jaar leraar Nederlands, Engels en filmanalyse in Antwerpen. Daarnaast werkt hij als freelancer voor de educatieve cel van de Vlaamse Dienst Voor FilmCultuur. In dat kader ontwikkelt hij interactieve kijkworkshops over film en beeldtaal (FilmStof).Voor Vormingplus gaf hij eerder inleidingen in de filmtaal en een lezing over 'Hitchcock & Edward Hopper'.www.filmstof.com