Hannelore Pintelon

Hannelore Pintelon heeft ruim 20 jaar gewerkt als teamverantwoordelijke van Justitieel Welzijnswerk bij CAW Noord-West-Vlaanderen en was vooral actief in de gevangenissen van Ruiselede en Brugge. Zij is sociaal assistent en heeft daarnaast heel wat opleiding gevolgd rond communicatie en bemiddeling. Momenteel geeft zij vorming en individuele coaching rond verbindende communicatie, pestgedrag en conflictbemiddeling.