Herwig Reynaert

Prof. Herwig Reynaert is decaan van de faculteit politieke en sociale wetenschappen van UGent. Hij is ook voorzitter van het centrum voor Lokale Politiek.