Ignace Glorieux

Ignace Glorieux is als hoogleraar sociologie verbonden aan de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en aan de onderzoeksgroep TOR. Als docent behandelt hij sociale ongelijkheid, methodologie, sociologische theorie, cultuurpolitiek en tijdssociologie. Zijn voornaamste onderzoeksdomein betreft de studie van tijdsordening en tijdsbesteding. Hij doet onderzoek naar de tijdsbesteding van de Vlamingen en analyseert de tijdsbesteding van de Belgen op basis van gegevens verzameld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek.