Iryna Zbrozhek

Iryna Zbrozhek is geboren in Odessa, waar ze ook opgroeide. Nadien studeerde ze sociologie aan de universiteit van Odessa en politieke wetenschappen in het Poolse hoofdstad Warschau. Ze volgde er ook een internationale MA-opleiding aan de Central European University. Ze trok in 2001 naar de KU Leuven, waar ze aan de slag ging bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Ze werkte ook als freelancer en in bijberoep als vertaler-tolk, en was in die hoedanigheid ook al aan de slag voor de VRT.

Ze werkt als trajectbegeleider voor het Vlaams Agentschap voor integratie en inburgering en begeleidt er nu vluchtelingen en migranten in hun volledige integratieproces.