Isabelle Maes

Isabelle Maes werkt bij ATD Vierde Wereld, een niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor armoedebestrijding.