Johan Temmerman

Johan Temmerman (1960) is hoogleraar systematische vakken aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Theologie (UFPT) te Brussel en doceert er filosofie, ethiek, religieuze antropologie en hermeneutiek. Hij is gespecialiseerd in godsdienstwetenschappen met focus op alternatieve stromingen in de westerse cultuur (mystiek, gnostiek, hermetisme, vrijmetselarij). Hij publiceerde eerder De onderstroom van religie en atheïsme (2014),de roman De filosoof sterft (2015) en Maarten Luther, 500 jaar Reformatie (2016).Hij publiceerde o.a. 'De onderstroom van religie en atheïsme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek, hermetisme'Hij doceert filosofie en ethiek aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (fpg) te Brussel. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Verenigde Protestantse Kerk in België (vpkb) en actief vrijmetselaar in de Reguliere Grootloge in België (rglb).