Karl Verstrynge

Karl Verstrynge is verbonden aan de Vakgroepen 'Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen' en 'Communicatiewetenschappen' van de VUB, waar hij ethiek, toegepaste ethiek en existentiële filosofie doceert. Hij publiceert rond het existentialisme, Kierkegaard en media-ethische thema's en is voorzitter van het 'Centrum voor Ethiek en Humanisme' (www.ethu.be) en van de Redactieraad Kierkegaard Werken VZW (www.kierkegaard.be)