Kjell Bleys

Kjell Bleys is Praktijkassistent Ethiek aan de Universiteit Gent (Vakgroep Wijsbegeerte & Moraalwetenschap)Hij publiceerde over o.a. Camus en Kierkegaard.