Luc Keppens

Luc Keppens bekleedde de voorbije 35 jaar diverse leidende functies in het bankwezen in België, Frankrijk en Nederland. Momenteel is hij CEO van Fintro. Hij studeerde Germaanse filologie, Communicatie­wetenschappen en Amerikanistiek aan de KU Leuven, behaalde een masterdiploma bedrijfsbeheer aan de Vlerick school en volgde opleidingen aan CEDEP in Fontainebleau. Luc Keppens is geëngageerd in verschillende culturele instellingen en steunt actief sociale projecten rond inclusiviteit. Zijn boek 'Vaccins in voorbereiding' is ontstaan uit zijn bekommernis over de snelle ontwikkelingen in onze moderne samenleving