Maarten Vandermeersch

AdvocaatStudies:


Humaniora: Lycée international de Saint-Germain-en-Laye (Frankrijk) en Don Boscocollege Zwijnaarde, moderne talen-wiskunde


Licentiaat rechten, Universiteit Gent: 1999-2004


Master in het bedrijfsrecht, Universiteit Gent: 2004-2005Voorkeur voor nationaal en internationaal strafrecht, strafprocesrecht, mensenrechten, grondwettelijke en procedurele aspecten van het strafproces.Sleutelmomenten:oktober 2005: stage bij meester Hans Rieder


januari 2011: samen met Christian Vandenbogaerde en Julie Vandenbogaerde oprichting van advocaten Vandenbogaerde & Vandermeersch met specifieke niche voor strafrecht, verkeer, verzekeringen, alle aansprakelijkheidsrecht en schaderechtMandaten:Orde van Vlaamse Balies - lesgever stageschool Kortrijk


Orde van Vlaamse Balies - commissie strafrecht


lid van de Raad van de Orde van de balie te Kortrijk


redactielid Tijdschrift voor Strafrecht


houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken