Marc Colpaert

Marc Colpaert (1945) is cultuurfilosoof en specialiseerde zich als journalist in Z.O.-Azië. De Aziatische culturen brachten hem in contact met hun grote levensbeschouwingen en filosofieën. Sinds 11 september belicht hij vaak het andere gezicht van de islam. In 2005 begeleidde hij op vraag van Canon/Kleur Bekennen het 'Traject Openbloeien' voor leraren.