Marc Cosyns

Dr. Marc Cosyns​ is ​huisarts en docent medische ethiek en palliatieve zorg ​aan ​UGent.​ Hij ​is ​een belangrijke stem in het euthanasiedebat​ en een pleitbezorger voor een waardig levenseinde voor iedereen.www.marccosyns.eu