Marc Ledoux

Marc Ledoux werkt al dertig jaar in de Franse Clinique de Cour-Cheverny (La Borde), bakermat van de Institutionele Psychotherapie, en geeft al vele jaren via voordrachten en seminaries in diverse instellingen in Vlaanderen dit IP-denken door. Vanuit deze jarenlange ervaring presenteert hij deze psychiatrische aanpak als een alternatief.