Marc Van den Bossche

Marc Van den Bossche promoveerde in 1995 aan de Vrije Universiteit Brussel met een proefschrift over de invloed van techniek op ons denken: Kritiek van de technische rede. Hij doceert momenteel wijsgerige antropologie en cultuurfilosofie aan de VUB. Thema's in zijn werk zijn de rol van techniek in de hedendaagse samenleving, het belang van de lijfelijkheid en een esthetiek van de kennis. Hij publiceerde o.a. 'Natuur en lijfelijkheid. Proeven van een esthetisch denken', 'Het pathos van het denken. Opstellen over subjectiviteit en intersubjectiviteit', 'Wielrennen' en 'Sport als levenskunst'. Over Hannah Arendt publiceerde hij o.a. 'Hannah Arendt en de moderniteit'.