Marijke Decuypere

Marijke Decuypere werkt al meer dan 20 jaar bij ATD Vierde Wereld, een internationale mensenrechtenbeweging die samen met mensen in armoede opkomt voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Ze was achtereenvolgens actief in Guatemala, Frankrijk, Nederland en sinds 2007 in België.