Mathias Bienstman

Mathias Bienstman is moraalfilosoof en econoom. Hij is momenteel beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu, het netwerk van de Vlaamse natuur-en milieuorganisaties. Hij staat bekend om zijn frisse kijk op de toekomst van het milieu. Met zijn boek ‘Op eigen kracht’ toont hij de evolutie naar een groenere wereld, waarin we bevrijd worden van gas, olie en kernenergie.