Naomi De Bruyne

Naomi De Bruyne is coördinator van het Steunpunt Mantelzorg. Ze is ondervoorzitter van het Vlaams Mantelzorgplatform, en ondervoorzitter van de Nederlandstalige Vrouwenraad.