Niko Verhoest

Niko Verhoest (UGent) is sinds 1994 verbonden aan het Hydro-Climate Extremes Lab (vroeger Labo voor Hydrologie en Water management) van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Zijn onderzoek focust zich op drie grote pijlers: het gebruik van satellietdata in hydrologische modellen, stochastische hydrologie en ecohydrologie.