Peter De Backer

Peter De Backer studeerde Germaanse filologie en vergelijkende cultuurwetenschap aan de UGent. Hij is docent Nederlands als tweede taal in het PVCO Zottegem. Sinds begin jaren '90 geeft hij cursussen over zingeving en religie voor diverse volkshogescholen. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar het boeddhisme, het hindoeïsme en het jodendom.