Piet Van Avermaet

Piet Van Avermaet is de directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren. SDL is institutioneel verbonden met de Universiteit Gent en het valt onder de vakgroep taalkunde. SDL doet onderzoek naar (omgaan met) diversiteit in lerende omgevingen. Het ontwikkelt ook instrumenten en geeft vorming en coaching rond ditzelfde thema.