Pieter Boussemaere

Auteur en historicus Pieter Boussemaere doceert prehistorie & wereld- en klimaatgeschiedenis aan de Vives Hogeschool (Brugge). Daar ontdekte hij dat de klimaatkennis bij onze jongeren en toekomstige leerkrachten, ondanks de vele media-aandacht, bedroevend laag en zelfs veelal foutief is. Zijn boek ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem’ (Davidsfonds, 2015) speelt daarop in.