Renilde Rommens

Renilde Rommens is leerkracht in het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk.