Rob Devos

Rob Devos is emeritus. Hij doceerde 'Hedendaagse politieke stromingen. Marxisme en socialisme en Cultuurfilosofie' aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij publiceerde in wetenschappelijke en culturele tijdschriften over politieke filosofie. Over het denken van Foucault schreef hij 'Macht en Verzet. Het subject in het denken van Michel Foucault' (Pelckmans, 2004), onder meer over het neoliberalisme in 'Biopolitiek en postfordisme' (Garant, 2010). Zijn recente boek is 'Waarheid spreken in politiek, onderwijs en vriendschap. Michel Foucault over parrèsia' (Garant, 2013).