Walter Van Trier

Prof. Walter Van Trier is doctor in de sociale wetenschappen (KU Leuven), hij doctoreerde over het debat over basisinkomen tussen de twee Wereldoorlogen in Groot-Brittannië (titel: Every One A King). Hij was als onderzoeker verbonden aan zowel UFSIA, KULeuven en UGent.


Sinds 2015 is hij als gastprofessor verbonden aan de Vakgroep Sociale economie van de Faculteit Economische en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Gent. In 1986 was hij medeoprichter en eerste internationale secretaris van de Basic Income European (nu: Earth) Network.